Tot ce trebuie să știi despre înscrierile la creșele de pe raza sectorului 3 pentru anul școlar 2019-2020

In: Stiri

Primaria Sectorului 3 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 vă aduce la cunoștință modalitatea de înscriere la creșele de pe raza sectorului 3 pentru anul școlar 2019-2020.

În data de 21 iunie 2019 va fi afişat numărul de locuri disponibile în creşele din Sectorul 3. Acesta va fi afişat la sediul creșelor precum şi pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 3, www.dgaspc3.ro.

În perioada 24 iunie – 5 iulie 2019 se vor putea depune cererile de înscriere online, pe site-ul DGASPC sector 3 www.dgaspc3.ro, unde va fi creată o secțiune dedicată înscrierilor la creșă, care va fi activă începând cu data de 24 iunie 2019, ora 9.00. De asemenea, cererile de înscriere se vor putea depune şi la registratura instituției din str. Parfumului, nr. 2-4 sau din Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, de luni până vineri, între orele 09:00 – 14:00.

Analiza cererilor înregistrate on line sau la registratură se va face în perioada 08 – 12 iulie 2019, iar în data de 15 iulie 2019, ora 09:00 vor fi afișate, la sediul fiecărei creșe, listele cu numele copiilor admiși, în limita locurilor disponibile.

La baza analizării şi aprobării cererilor de înscriere la creşele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3 stau următoarele criterii:
•Ordinea depunerii cererilor în aplicația online sau la registratura D.G.A.S.P.C. Sector 3;
•Domiciliul pe raza sectorului 3. Cererile de înscriere la creşă pentru copiii ai căror părinți au domiciliul în alt sector/județ ori beneficiază de viză de reşedință vor fi soluționate favorabil DOAR în limita locurilor disponibile! Criteriul proximității creşei față de locuință sau de locul de muncă NU stă la baza analizării cererilor!
•Copiii care fac parte dintr-o familie monoparentală cu domiciliul în sectorul 3 au prioritate la înscriere;
•Copiii ai căror frați vor beneficia în continuare de serviciile creşei pentru care s-a optat în anul şcolar 2019 – 2020 au prioritate la înscrierea în cadrul aceleiaşi creşe.

Părinții care nu participă la sesiunea de înscrieri din perioada 24 iunie – 5 iulie 2019, aferentă anului şcolar 2019 – 2020, vor putea depune cereri de înscriere începând cu data de 2 septembrie 2019 și vor fi aprobate DOAR în limita locurile rămase disponibile.

Actele necesare pentru înscrierea copiilor la creșă:
Cererea de înscriere completată de părinți/reprezentanți legali;
Copia certificatului de naştere al copilului;
Copia cărții de identitate a mamei;
Copia cărții de identitate a tatălui;
Copia hotărârii/sentinței de divorț sau de încredințare a copilului, dacă este cazul;
Copia hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
Adeverință de venituri pentru ambii părinți, eliberată de angajator;

În cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil, este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă.
Adeverință de venit de la ANAF pentru părinții care obțin venituri din alte activități (dacă sunt administratori/asociați unici într-o societate ori au activități independente) sau care NU realizează venituri.
Toate documentele se vor depune în perioada 24 iunie – 5 iulie 2019. Odată depășită această perioadă, dosarul incomplet va fi declarat respins.

Pentru completarea dosarului de înscriere, părinții vor depune la sediul creşei unde a fost admis copilului, la o dată ulterioară care va fi comunicată odată cu lista copiilor admişi, următoarele documente:
•Adeverință medicală conform căreia copilul este clinic sănătos și poate intra în colectivitate;
•Fișa de vaccinări a copilului;
•Avizul epidemiologic.

Creșele sunt specializate în creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârsta de până la 3 ani. Misiunea acestora este de a asigura servicii de îngrijire și de a dezvolta programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora.

Adresele creșelor din subordinea DGASPC Sector 3 sunt:

•Creşa Ghiocelul – Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 12-14
•Creşa Greieraşul – Strada Marin Pazon, nr. 2B
•Creşa Potcoava – Strada Pictor Gheorghe Tăttărescu, nr. 10
•Creşa Titan:
Lunca Bradului – Aleea Lunca Bradului, nr. 1A 
Cerceluş – Strada Cerceluş, nr. 50-52 
Creşa Titan-Bobocica – Bulevardul Energeticienilor, nr. 3

Începând de săptămana aceasta pe pagina web a instituției va fi disponibilă o secțiune dedicată înscrierii la creşele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3, care va conține toate informațiile necesare accesării acestui serviciu.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, București, pe site-ul instituției www.dgaspc3.ro, sau la numărul de telefon 0372.126.100, interior 205, e-mail: [email protected] precum si pe www.primarie3.ro, https://www.facebook.com/primariesector3/ și https://www.facebook.com/Robert.Negoita/ .

By: Dobre Alin
Loading...
Back to top

Share Page

Close